audyt energetyczny przedsiębiorstwa - przygotowanie

Poprawa efektywności energetycznej leży w obszarze zaineresowania zarówno przedsiębiorców jak i całej gospodarki. Konieczność konkurowania na krajowych i zagranicznych rynkach wymusza na przedsiębiorstwach dążenie do ciągłego doskonalenia, w tym również zwiększania efektywności energetycznej. Drzemie tu bowiem potencjał redukcji kosztów oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Dlatego warto wykonywać analizy potrzeb, jakośc planowania, dobór urządzeń technicznych oraz kulturę eksploatacji. Wszystko to zaś opierać na dobrych praktykach inżynierskich.

 

Kto wykonuje audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest rodzajem kompleksowej analizy efektywności wykorzystywanych w firmie instalacji, wskazującym jaki jest stan rzeczywisty i jaki są możliwe kierunki zmian. Jest to czasochłonny i skomplikowany proces, wymagający zaangażowania praktyków inżynierów z dziedzin energetycznych. Analizy tego rodzaju można oczywiście prowadzić za pomocą własnych specjalistów zatrudnionych wewnątrz przedsiębiorstwa. W praktyce jednak jest to trudne, z uwagi na kolizję z wykonywaniem bieżących obowiązków oraz częsty brak obiektywnego spojrzenia. Przecież pracownicy, którzy znają się na rzeczy, często odpowiadają za infrastrukturę, budżety i nie koniecznie są zaintersowani pokazywaniem co powinno funkcjonować inaczej. Stąd ustawodawca wskazuje, że audyt efektywności energetycznej powienien wykonywać niezależny audytor efektywności energetycznej lub specjalista wewnętrzny, jednak nie odpowiadających za audytowany obszar.

Przygotowanie przedsiębiorstwa do audytu energetycznego

Procedurę rozpoczynamy od gromadzenia informacji:

- jakimi mediami dysponujemy,

- jakie i jak rozlokowane obiekty mamy na terenie przedsiębiorstwa (mapka),

- jakie jest rozlokowanie instalacji:

  • żrdódła (kotły, sprężarki), ich moce, dokumentacja DTR
  • przebieg i średnice instalacji
  • punkty rozliczeniowe, pomiarowe

- przygotowanie dokumentacji, technicznej, budowlanej

- przygotowanie zestawień zużycia mediów, tabele, wykresy, rachunki

O wszystkie te informacje będziemy pytani już na etapie wstępnego ofertowania. Firma audytorska zwykle przesyła formularz do wypełnienia w postaci ankiety. Z uwagi na to, że przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej jest czasochłonne (wymaga wielu wizyt i audytorzy spędzą na terenie firmy dziesiątki godzin), dobrze jest wyznaczyć jedną osobę kontaktową, która będzie służyć wsparciem, udostępniać dokumenty, kontakty itd. Idealnie jest gdy, audytorzy będą mógli korzystać z jakiegos pomieszczenia biurowego.

Powszechną praktyką jest sporządzanie umowy, bądź zapisów w zleceniu, o zachowaniu poufności, ze względu na konieczność dysponowania danymi, którymi normalnie przedsiębiorstwo nie chwali sie na zewnątrz.